Menu
COȘ DE CUMPĂRĂTURI

Termeni și condiții

SOCIETATEA COMERCIALĂ WEDJAT IMPEX S.R.L. AVÂND C.U.I. 40476888, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI CU NUMĂRUL J02/146/2019, ORGANIZATĂ ÎN BAZA LEGII ROMÂNE, ESTE PROPRIETARUL ȘI ADMINISTRATORUL WEBSITE-ULUI WWW.KEZO.RO.

1. Definiții

SITE – domeniile www.kezo.ro și subdomeniile acestora, incluzând dar nelimitându-se la site-ul public disponibil au următorul conținut și definiții:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către www.kezo.ro prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al www.kezo.ro utilizatorului sau clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de www.kezo.ro într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care www.kezo.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la www.kezo.ro, sau alte date privilegiate ale acesteia.

CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către www.kezo.ro.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale website-ului, în sensul acordării posibilității clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).

MEMBRU – persoană fizică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către www.kezo.ro (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între www.kezo.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur membru accesul la zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la serviciu.

CLIENT – persoană fizică care are calitatea de membru www.kezo.ro, și care a plasat cel puțin o comandă pe site.

DOCUMENT – prezentele termeni și condiții

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în OUG nr. 34/2014.: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către www.kezo.ro către client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către www.kezo.ro, indiferent de modalitatea de livrare;

 

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului/conținutului/serviciului de către membru sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între www.kezo.ro și acesta

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea membrului sau clientului la prezentele termeni și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.kezo.ro.

2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, membrul sau clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, serviciului, www.kezo.ro sau oricărui terț cu care www.kezo.ro are încheiate contracte, în conformitate cu Legislația României în vigoare.

2.5. În cazul în care utilizatorul sau clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul dat pentru document:

 • 2.5.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de www.kezo.ro prin intermediul site-ului, primirea NEWSLETTER-elor/alertelor și/sau comunicărilor din partea www.kezo.ro de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS etc), fără nicio garanție ulterioară din partea www.kezo.ro.
 • 2.5.2. www.kezo.ro va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune/interese.
 • 2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Clientul/Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze www.kezo.ro, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la www.kezo.ro destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de www.kezo.ro.

2.9. În cazul în care clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de www.kezo.ro și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei comenzi, www.kezo.ro va anula comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune/interese.

2.10. Acest site este adresat doar membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către www.kezo.ro, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România. Devenind membru, www.kezo.ro va considera că persoana întrunește condițiile menționate mai sus.

 

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a www.kezo.ro, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de www.kezo.ro, includerea oricărui conținut în afara website-ului www.kezo.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.kezo.ro asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al www.kezo.ro.

3.3. Orice conținut la care membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între www.kezo.ro și acesta și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea www.kezo.ro cu referire la acel conținut.

3.4. Membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale documentului.

3.5. În cazul în care www.kezo.ro conferă membrului sau clientului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea www.kezo.ro pentru respectivul membru, client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către membru sau client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea www.kezo.ro și/sau al angajatului www.kezo.ro care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

4. Contact

4.1. www.kezo.ro publică pe website, datele de identificare și de contact, actualizate spre informarea clienților sau membrilor.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe website, membrul sau clientul permite www.kezo.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS).

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea www.kezo.ro de a contacta membrul sau clientul.

4.4. Accesarea website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate www.kezo.ro se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil membrului sau clientului. Astfel, www.kezo.ro, va considera că membrul sau clientul, consimte la primirea notificărilor din partea www.kezo.ro în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe website.

4.5. www.kezo.ro își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe website sau cu un contract încheiat cu un membru sau client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc.).

 

5. NEWSLETTER și alerte

5.1. În momentul în care, membrul sau clientul își crează un cont pe website, acceptă documentul „Termeni și condiții”, exprimându-și acordul cu privire la primirea de NEWSLETTER și/sau alerte din partea www.kezo.ro, transmise prin poștă electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către client sau membru, poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

5.2. Datele preluate de la un membru sau client, în scopul expedierii NEWSLETTER-elor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către www.kezo.ro în limitele politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea NEWSLETTER-elor și/sau alertelor de către membru sau client se poate face în orice moment:

 • 5.3.1. folosind legătura special destinată din cadrul oricăror NEWSLETTER și/sau alerte primite;
 • 5.3.2. prin folosirea opțiunilor disponibile în contul de client, pentru modificarea acceptului sau de a primi NEWSLETTER și/sau alerte;
 • 5.3.3. prin contactarea www.kezo.ro, utilizând instrumentele disponibile pe website la secțiunea “Contact”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea NEWSLETTER-elor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. www.kezo.ro își rezervă dreptul de a selecționa membrii sau clienții care și-au exprimat anterior dorința de a primi NEWSLETTER și/sau alerte către care va trimite astfel de notificări, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru sau client, fără nici un angajament ulterior din partea www.kezo.ro, În acest caz, membrul sau clientul se poate adresa departamentului relații cu clienții al www.kezo.ro pentru a primi justificările necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă de www.kezo.ro, în sensul prezentului articol.

5.6. www.kezo.ro nu va include în NEWSLETTER și/sau alertele transmise membrului sau clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al www.kezo.ro, la momentul expedierii NEWSLETTER-elor și/sau alertelor.

Toate produsele achiziționate de la website-ul www.kezo.ro se pot modifica sau returna în termen de 14 de zile lucrătoare. În caz că produsul prezintă defecțiuni sau a fost folosit/purtat nu se mai poate returna.

 

6. Politica de confidențialitate

6.1. www.kezo.ro colectează date cu caracter personal pe paginile website-ului, numai cu acordul voluntar al membrului sau al clientului, în următoarele scopuri:

 • - validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • - rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • - pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • - trimiterea de NEWSLETTER și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • - contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • - contactarea acestuia, în chestiuni de relații cu clienții;
 • - scopuri statistice.

Prin crearea contului, fiecare membru sau client și-a exprimat consimțământul ca www.kezo.ro să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare membru sau client are dreptul de a obține de la www.kezo.ro, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 • a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 • b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe website-ul www.kezo.ro sau a accesării (comăndării) produselor/serviciilor www.kezo.ro, membrul sau clientul este de acord cu (își dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către www.kezo.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă membrul sau clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.kezo.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei www.kezo.ro date cu caracter personal.

Oricare membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către www.kezo.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată cu date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Oricare membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către www.kezo.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

6.2. www.kezo.ro poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browser-ul prin intermediul căruia se face accesul la website și pot fi folosite de către www.kezo.ro pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților sau utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor membrului/clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea www.kezo.ro și/sau al eventualilor terți cu care www.kezo.ro are contracte de parteneriat în acel moment.

6.3. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art.2.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată pretinde celeilalte daune/interese.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, clientul sau membrul se va adresa www.kezo.ro, prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, clientul sau membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care această există.

6.8. Politica de confidențialitate www.kezo.ro se referă doar la datele furnizate voluntar de către client sau membru exclusiv pe website. www.kezo.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

6.9. www.kezo.ro se obligă ca datele colectate ale membrului/clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale membrului/clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.

6.11. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat/ți de către www.kezo.ro are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție, în cazul în care aceasta există.

6.12. www.kezo.ro garantează că datele personale ale unui utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

6.13. www.kezo.ro nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

 

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu

 • 7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui membru care posedă sau își creează un cont.
 • 7.1.2. Pentru a se permite accesul la serviciu, membrul va trebui să accepte prevederile documentului.
 • 7.1.3. www.kezo.ro își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul clientului la serviciu, și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului pe website, accesul și existența contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel www.kezo.ro. Cu respectarea prevederilor art. 5.5. cu privire la notificarea clientului despre acțiunile și/sau deciziile www.kezo.ro, acesta se poate adresa departamentului de relații cu clienții al companiei, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
 • 7.1.4. Fiecare membru poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți membri/clienți.
 • 7.1.5. În situația în care www.kezo.ro descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, www.kezo.ro își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul clientului la conținut sau serviciu. În acest caz, membrul sau clientul se poate adresa departamentului relații cu clienții al www.kezo.ro pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol, și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

7.2. Produse și servicii

 • 7.2.1. www.kezo.ro poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care www.kezo.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada și în limita stocului disponibil.
 • 7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al clientului.
 • 7.2.3. www.kezo.ro poate limita unuia sau mai multor clienți capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe website la un moment dat., în condițiile art. 7.1.
 • 7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe website sunt exprimate în lei (WEDJAT IMPEX S.R.L. este firmă neplătitoare de TVA).
 • 7.2.5. Tarifele afișate pe website tăiate de o linie semnifică prețul recomandat de către producător pentru vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spații comerciale unde nu se practică discount-uri. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.
 • 7.2.6. În cazul plăților online www.kezo.ro nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.
 • 7.2.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe website (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea www.kezo.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • 7.2.8. În descrierea produselor și/sau serviciilor, www.kezo.ro își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

7.3. Comanda online

 • 7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe website, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care campania este activă și există stoc pozitiv pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.
 • 7.3.2. Prin finalizarea comenzii clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document ca și comandă emisă.
 • 7.3.3. Prin finalizarea comenzii clientul consimte că www.kezo.ro poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de www.kezo.ro și prevăzut în cadrul prezentului document, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.
 • 7.3.4. www.kezo.ro poate denunța unilateral comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune/interese în următoarele cazuri:
  • 7.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • 7.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de www.kezo.ro, în cazul plății online;
  • 7.3.4.3. datele furnizate de către client, pe website sunt incomplete sau incorecte;
  • 7.3.4.4. activitatea clientului pe website poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel www.kezo.ro și/sau partenerii acestuia;
  • 7.3.4.5 realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
  • 7.3.4.6. pentru alte motive obiective.
 • 7.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat în conformitate cu art. 7.3.3.;
 • 7.3.6. În cazul în care clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului clientului a virat sumele achitate în contul www.kezo.ro, suma aceasta va fi returnată de către www.kezo.ro în maxim 14 de zile de la data la care acesta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către client.
 • 7.3.7. În cazul în care unele produse comandate de către client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, www.kezo.ro va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul clientului contravaloarea produselor, în maxim 48 de ore de la data la care www.kezo.ro a luat la cunoștință acest fapt.
 • 7.3.8. Clientul are dreptul de a anula sau modifica conținutul unei comenzi achitate cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, clientul va transmite în scris echipei www.kezo.ro solicitarea de anulare sau modificare a comenzii.
 • 7.3.9. În cazul în care clientul și-a modificat comanda conform art 7.3.8, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, www.kezo.ro va returna în contul clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 7 zile de la data la care www.kezo.ro a luat la cunoștință acest fapt.
 • 7.3.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea www.kezo.ro, fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune/interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
 • 7.3.11. În cazul în care un client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

7.4. Comanda telefonică

 • 7.4.1. Clientul/membrul www.kezo.ro poate efectua comenzi telefonice.

7.5. Contract și finalizare

 • 7.5.1. www.kezo.ro va include în coletul expediat către client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către client.
 • 7.5.2. www.kezo.ro va facilita informarea clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.
 • 7.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către client a produselor contractate de acesta, de partea www.kezo.ro, devine contract onorat.

7.6. Transport

 • 7.6.1. Livrarea către client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale clientului www.kezo.ro, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document termeni și condiții www.kezo.ro. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale clienților www.kezo.ro, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document termeni și condiții www.kezo.ro. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta clienții www.kezo.ro prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.
 • 7.6.2. Livrările se vor efectua, în medie, în maximum 7 zile. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, www.kezo.ro va informa clientul prin e-mail, în termen de 14 de zile de la încheierea campaniei cu aplicarea prevederilor art. 7.7.3, caz în care, clientul poate renunța în scris la comandă, iar în eventualitatea în care plata a fost efectuată prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 14 zile de la data renunțării.

7.7. Calitate și garanții

 • 7.7.1. www.kezo.ro își asumă responsabilitatea descrierii corecte a produselor prezentate pe website. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare membru sau client poate solicita în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului în limita stocului disponibil, sau returnarea contravalorii acestuia.
 • 7.7.2. În cazul în care www.kezo.ro nu poate executa contractul din cauza că produsul nu este disponibil, va informa clientul despre această indisponibilitate, la data la care www.kezo.ro ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit de către client, sumele achitate vor fi rambursate de către www.kezo.ro în termen de maximum 14 zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

7.8. Returnarea produselor

 • 7.8.1. Clientul www.kezo.ro poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui contract, în următoarele situații:
  • 7.8.1.1. Coletele prezintă deteriorări severe;
  • 7.8.1.2. Produsele au fost livrate greșit;
  • 7.8.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;
  • 7.8.1.4 Produsele au mărimi eronat comandate de către client;
  • 7.8.1.5. „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului.” De asemenea, în conformitate cu OUG nr. 34/2014, clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina clientului.
 • 7.8.2. Clientul se obligă să notifice www.kezo.ro, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail, fax, etc.) în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.
 • 7.8.3. Clientului care a notificat www.kezo.ro conform art 7.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile lucrătoare, în caz contrar, www.kezo.ro considerând cererea nefondată/invalidă poate refuza returul.
 • 7.8.4. Clientul www.kezo.ro nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune/interese/despăgubiri, în următoarele situații:
  • 7.8.4.1. În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 7.8.1.4.
  • 7.8.4.2. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 7.8.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile lucrătoare prevăzute conform art 7.8.2, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
  • 7.8.4.3. În cazul în care se returnează un produs având că motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).
  • 7.8.4.4. Conform OUG nr. 34/2014 www.kezo.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intimă, costume de baie și/sau produse cosmetice. Membrul/Clientul va fi informat pe pagina fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu. Produsele ce constituie un kit trebuie returnate ca un kit.
 • 7.8.5. În cazul rambursării contravalorii produsului, această se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.
 • 7.8.6. În cazul înlocuirii produsului cu unul având mărimea nou comandată, conform 7.8.1.3, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.
 • 7.8.7. În cazul în care clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile art 7.8.1.3, iar www.kezo.ro nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului în conformitate cu 7.8.5.
 • 7.8.8. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.
 • 7.8.9. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client.
 • 7.8.10. Rambursarea contravalorii unei comenzi se efectuează numai prin transfer bancar în contul care ne este transmis de către client, conform politicii financiare interne pentru a efectua și demonstra legal și cu ușurință restituirea banilor.
 

8. Fraudă

8.1. www.kezo.ro nu solicită clienților sau utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

8.2. Clientul/Membrul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

8.3. www.kezo.ro declină orice responsabilitate, în situația în care un membru/client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele www.kezo.ro.

8.4. Clientul sau membrul va informa www.kezo.ro asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. www.kezo.ro nu promovează SPAM-ul. Orice membru/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

8.6. Comunicările realizate de către www.kezo.ro prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

8.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a website-ului/conținutului și/sau al www.kezo.ro, acesta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • 8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui membru/client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
 • 8.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către www.kezo.ro către membru/client
 • 8.7.3. de a afecta performanțele server-ului/server-elor pe care rulează website-ul
 • 8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către www.kezo.ro către membru/client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
 

9. Limitare de responsabilitate

9.1. www.kezo.ro nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în față niciunui membru/client care utilizează website-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie termeni și condiții.

9.2. În cazul în care un membru/client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către www.kezo.ro violează drepturile de COPYRIGHT sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii www.kezo.ro, conform detaliilor de contact, astfel încât www.kezo.ro să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

9.3. www.kezo.ro nu garantează membrului sau clientului acces pe website sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe website și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al www.kezo.ro.

9.4. www.kezo.ro nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

9.5. www.kezo.ro este exonerat de orice vină în cazul utilizării website-urilor și/sau al conținutului transmis către membru sau client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul website-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al www.kezo.ro, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură membrului, clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de conținut.

9.6. www.kezo.ro nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • 9.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • 9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • 9.6.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

9.7. În limita prevederilor termeni și condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între client sau membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul website-ului.

9.8. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe website și/sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brand-urilor, fără ca utilizarea banner-elor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de www.kezo.ro de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe website, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei (sunt disponibile pentru vânzare).

 

10. Forță majoră și cazul fortuit

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incubă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune/interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

 

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către www.kezo.ro membrului/clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentele „Termeni și condiții” care ar putea să apară între membru/client și www.kezo.ro se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între membru și www.kezo.ro sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă această nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul www.kezo.ro, în conformitate cu Legile României în vigoare.

11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 

12. Dispoziții finale

12.1. www.kezo.ro își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale website-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificarea prealabilă a membrului sau clientului.

12.2. În limita prevederilor, www.kezo.ro nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul website-ului.

12.3. www.kezo.ro își rezervă dreptul de a introduce banner-e publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

13. FEEDBACK

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu www.kezo.ro, ele pot fi transmise de luni până vineri, program 10:00 – 18:00, prin e-mail la contact@kezo.ro sau la numărul de telefon disponibil în website.