Menu
COȘ DE CUMPĂRĂTURI

Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Ca de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
- când vă creați un cont pe 
www.kezo.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
- în cadrul paginii dvs. personale 
(Contul meu) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr de telefon mobil, număr de telefon fix, data nașterii, adrese de livrare, adresă alternativă de e-mail, etc.;
- când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării website-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării datelor.
Pe website-ul nostru putem stoca și colecta informații în Cookie-uri și tehnologii similare, conform 
politicii de utilizare a Cookie-urilor.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.


Scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
- pentru prestarea serviciilor 
KEZO în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
- crearea și administrarea contului în cadrul website-ului 
www.kezo.ro;
- prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
- soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
- returnarea produselor conform prevederilor legale;
- rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
- asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între 
KEZO și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în website-ul www.kezo.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terți persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.


Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate.
Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.